آریا پلاست آرنیکا ذخیره جهانی سرمایه

بهترین و یا هیچ

طراحی ساخت و اجرای دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن, میکسر صنعتی, قالب و ساپورت مخازن پلی اتیلن, روتیشنال مولدینگ, جوشکاری مخازن پلی اتیلن و ترمیم مخازن پلی اتیلن, پکیج دوزینگ پمپ, اجرای پایپینگ صنعتی U PVC

شركت آریا پلاست آرنیکا ارائه کننده تخصصی خدمات مهندسی طراحی، میکسر صنعتی و میکسر پلی اتیلن، دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن، ساخت مخزن پلی اتیلن و اجرای دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن, جوشکاری مخازن پلی اتیلن و ترمیم مخازن پلی اتیلن, قالب مخازن پلی اتیلن و ساپورت مخازن پلی اتیلن, روتیشنال مولدینگ, پکیج دوزینگ پمپ, اجرای پایپینگ صنعتی U PVC می باشد. با توجه به اينكه هدف ما جلب رضايت مشتريان و كارفرمايان محترم مي باشد لذا در اين راستا شركت آریا پلاست آرنیکا اقدام به ايجاد واحد خدمات مهندسی طراحی دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن، ساخت مخزن پلی اتیلن و اجرای دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن, میکسر صنعتی, جوشکاری مخازن پلی اتیلن و ترمیم مخازن پلی اتیلن, قالب مخازن پلی اتیلن و ساپورت مخازن پلی اتیلن, روتیشنال مولدینگ, پکیج دوزینگ پمپ, اجرای پایپینگ صنعتی U PVC نموده است . در حقيقت بعد از اتمام ساخت و تحویل پکیج ها و پروژه ها شركت آریا پلاست آرنیکا ضمن ارائه خدمات بهره برداري اقدام به انجام مشاوره ، تهيه و تامين قطعات و مواد مصرفي مهندسی طراحی دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن، ساخت مخزن پلی اتیلن و اجرای دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن, میکسر صنعتی, قالب مخازن پلی اتیلن و ساپورت مخازن پلی اتیلن, روتیشنال مولدینگ, پکیج دوزینگ پمپ, اجرای پایپینگ صنعتی U PVC و بازديدهاي دوره اي از واحد هاي اجرايي مي نمايد تا ضمن بررسي و بازبيني واحد مورد نظر خدمات مورد نياز ارائه گردد .

شركت آریا پلاست آرنیکا با تکیه بر دانش فتی بالا، توسط چندی از مهندسین و کادری مجرب در زمینه طراحی، ساخت واجرای پروژه های مختلف در زمینه طراحی و ساخت انواع دستگاه و قالب های تولید مخرن پلی اتیلن، مهندسی طراحی دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن، ساخت مخزن پلی اتیلن و اجرای دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن, میکسر صنعتی, جوشکاری مخازن پلی اتیلن و ترمیم مخازن پلی اتیلن, قالب مخازن پلی اتیلن و ساپورت مخازن پلی اتیلن, روتیشنال مولدینگ, پکیج دوزینگ پمپ و اجرای پایپینگ صنعتی U PVC فعالیت می نماید. همچنین این شرکت در رمینه انجام پروژه های مرتبط با صنعت مخارن پلی اتیلن طراحی دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن، ساخت مخزن پلی اتیلن و اجرای دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن, میکسر صنعتی, قالب مخازن پلی اتیلن و ساپورت مخازن پلی اتیلن, روتیشنال مولدینگ, پکیج دوزینگ پمپ, جوشکاری مخازن پلی اتیلن و ترمیم مخازن پلی اتیلن, اجرای پایپینگ صنعتی U PVC و قالب های تولید مخرن پلی اتیلن با استفاده از دانش روز دنیا بالغ بر ۱۰ سال سابقه کاری دارد. طراحی و ساخت میکسر ها و پکیج های تزریق دوزینگ توسط نرم افزارهای مهندسی و از جنس پلی اتیلن و فلزی در حجم های مختلف صورت می گیرد.
از جمله فعالیت این شرکت ارائه خدمات ، ساخت ، نصب و بهره برداري در زمينه هاي مهندسی طراحی دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن، ساخت مخزن پلی اتیلن و اجرای دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن, میکسر صنعتی, قالب مخازن پلی اتیلن و ساپورت مخازن پلی اتیلن, روتیشنال مولدینگ, جوشکاری مخازن پلی اتیلن و ترمیم مخازن پلی اتیلن, پکیج دوزینگ پمپ, اجرای پایپینگ صنعتی U PVC و :

طراحی ، ساخت و فروش انواع دستگاه های روتیشنال مولدینگ به همراه دستگاه خورد کن و پودر کن در حجم های مختلف.
طراحی و ساخت انواع میکسرهای صنعتی و پکیج های دوزینگ

طراحی، ساخت و ساپورت مخازن پلی اتیلن از نوع زمینی، سپتیک و هوایی در حجم های مختلف
طراحی و اجرای انواع انجام پایپینگ صنعتی از جمله U-PVC

مشاوره ، طراحي و اجراي پروژه هاي صنعتي به صورت EPC جهت ساخت دستگاه های روتیشنال مولدینگ جهت تولید مخازن پلی اتیلن
فعاليت داشته و توانسته است به ايفاي نقش سازنده خود در صنايع بپردازد.
حجم مخازن پلی اتیلن اجرا شده توسط این شرکت از ۱٫۰۰۰ لبتر تا ۶۰٫۰۰۰ لیتر بصورت مخازن هوایی، زمینی و سپتیک می باشد که در بخش پروژهای انجام شده و رزمه کاری شرکت قابل بازدید می باشد.

شركت آریا پلاست آرنیکا ارائه کننده تخصصی خدمات مهندسی طراحی دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن، ساخت مخزن پلی اتیلن و اجرای دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن, جوشکاری مخازن پلی اتیلن و ترمیم مخازن پلی اتیلن، میکسر صنعتی, قالب مخازن پلی اتیلن و ساپورت مخازن پلی اتیلن, دستگاه روتیشنال مولدینگ, پکیج دوزینگ پمپ, اجرای پایپینگ صنعتی U PVC می باشد. با توجه به اينكه هدف ما جلب رضايت مشتريان و كارفرمايان محترم مي باشد لذا در اين راستا شركت آریا پلاست آرنیکا اقدام به ايجاد واحد خدمات مهندسی طراحی دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن، ساخت مخزن پلی اتیلن و اجرای دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن, میکسر صنعتی, قالب مخازن پلی اتیلن و ساپورت مخازن پلی اتیلن, روتیشنال مولدینگ, جوشکاری مخازن پلی اتیلن و ترمیم مخازن پلی اتیلن، پکیج دوزینگ پمپ, اجرای پایپینگ صنعتی U PVC نموده است . در حقيقت بعد از اتمام ساخت و تحویل پکیج ها و پروژه ها شركت آریا پلاست آرنیکا ضمن ارائه خدمات بهره برداري اقدام به انجام مشاوره ، تهيه و تامين قطعات و مواد مصرفي مهندسی طراحی دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن، جوشکاری مخازن پلی اتیلن و ترمیم مخازن پلی اتیلن، ساخت مخزن پلی اتیلن و اجرای دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن, میکسر صنعتی, قالب مخازن پلی اتیلن و ساپورت مخازن پلی اتیلن, روتیشنال مولدینگ, پکیج دوزینگ پمپ, اجرای پایپینگ صنعتی U PVC و بازديدهاي دوره اي از واحد هاي اجرايي مي نمايد تا ضمن بررسي و بازبيني واحد مورد نظر خدمات مورد نياز ارائه گردد .